He de portar els meus propis patins per fer classes a l’Escola?

Escrit peradmin. Publicat a

No cal portar els propis patins en línia o proteccions ja que l’Escola proporciona, a qui ho necessiti, patins i proteccions sense cap increment en el preu de les classes. En quant a patins quad o de 4 rodes, no en disposem de lloguer, però els podeu llogar gratuïtament a la botiga Inercia, us els deixen gratis el mateix dia ensenyant el ticket de la classe. De tota manera sempre és recomanable disposar d’uns patins propis, ja que així no haurem de adaptar-nos a uns patins diferents cada vegada que anem a patinar i l’alumne podrà practicar fora dels horaris de classe, el que accelerarà el seu aprenentatge.

L’ÚS DE CASC ÉS OBLIGATORI FINS ALS 16 ANYS I EN CAL DUR UN DE PROPI.

 

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.